Dây chuyền bạc họa tiết số 8

450,000đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền bạc
  • Chất lượng: Bạc 950, Bạc 999.
Dây chuyền bạc họa tiết số 8

450,000đ